Widmung (Michael Eichmair)

I dedicate my contribution to the project Maths+ to Otis Chodosh, his wife Alison Law, and the child they are expecting and who I cannot wait to meet.

I have known Otis since the Winter Quarter of 2007, when he was a Stanford freshmen and I was Leon Simon’s teaching assistant in the legendary course Math 52H - Honors Multivariable Mathematics. Aside from section, as most of my students then, Otis attended what we called extended section on Friday afternoons. I met Otis and my other students that quarter only a few days after my friend Isolde Field had passed away on January 2. All the love and care that I had learned from her splashed onto my students. Many of the bonds I formed then have lasted ever since and I have learned more from my students and mentees than I could ever teach them. This is particularly true of Otis, who has not only been my student, my mentee, my advisee joint with my friend Simon Brendle for his 2015 Stanford dissertation, which, incidentally, he defended on this day seven years ago, my brilliant collaborator, and my personal hero; he has been my friend. Otis has told me many years ago that his last name Chodosh is of Ukrainian origin. I have often thought of this these past ten weeks, and I will continue keeping it in my heart.

Alison, Otis, and your child: This is for you!

With love,
Michael

Univ.-Prof. Michael Eichmair, PhD
Vienna, May 12, 2022

Присвята (Міхаель Айхмайр)

Свій внесок у проект Maths+ я присвячую Отісу Чодошу, його дружині Елісон Лоу та їхній дитині, на яку вони чекають і з якою мені також уже кортить познайомитися.

Ми з Отісом знайомі з зимового семестру 2007 року, коли він був на першому курсі Стенфорда, а я був асистентом Леона Саймона на легендарному курсі "Math 52H – Honors Multivariable Mathematics". Окрім цієї секції, як і більшість моїх студентів, Отіс відвідував по п'ятницях те, що ми називали розширеною секцією. Я зустрів Отіса та інших моїх студентів у зимовому семестрі лише за кілька днів після того, як моя подруга Ізольда Філд померла 2 січня. Усі любов і турботу, яких я навчився від неї, я спрямував на своїх учнів. Багато зв'язків, які я надбав тоді, я підтримую досі, і я дізнався від своїх студентів і підопічних більше, ніж міг їх навчити. Це особливо стосується Отіса, який був не лише моїм учнем, моїм підопічним, не лише тим, кого ми з моїм другом Саймоном Брендлом консультували під час його роботи над дисертацією в Стенфорді 2015 року (яку він, до речі, захистив цього дня рівно сім років тому), моїм блискучим співробітником і моїм особистим героєм; він був також моїм другом. Отіс багато років тому сказав мені, що його прізвище Чодош українське. Я часто думав про це протягом останніх десяти тижнів, і я завжди сердечно пам'ятатиму про це.

Елісоне, Отісе, це для вас і вашої дитини!

З любов'ю, 

Міхаель

Професор університету, доктор Міхаель Айхмайр

Відень, 12 травня 2022 року