Курс підготовки до EPM

Ergänzungsprüfung Mathematik (EPM) - це іспит з математики, який необхідно скласти абітурієнтам з українським атестатом, які хочуть навчатися на природничих, технічних або економічних факультетах австрійських ВУЗів. 

Команда Projekt MmF розробила підготовчий курс, який адаптовано саме під школярів з України, щоб вони могли в найкоротший термін скласти іспит.

 Розклад

Група 1

Тривалість: 4 місяці, з жовтня 2023 до лютого 2024

Дати: щотижня у вівторок та четвер

Час: з 17:00 до 19:00

Група 2

Тривалість: 4 місяці, з грудня 2023 до квітня 2024

Дати: щотижня у понеділок та середу

Час: з 18:00 до 20:00

 Теми і матеріали

ЕЛЕМЕНТАРНІ ФУНКЦІЇ

 • Лінійні функції
 • Параметричне рівняння прямої
 • Квадратичні функції
 • Кореневі функції
 • Кускові функції
 • Експоненційні і логарифмічні функції

ПОХІДНІ

 • Правила обчислення похідних
 • Дотичні
 • Монотонність та локальні екстремуми
 • Побудова графіків функцій
 • Границі та правило Лопіталя
 • Задачі на пошук оптимальних розв'язків
 • Метод Ньютона

ІНТЕГРАЛИ

 • Інтеграл як площа зі знаком
 • Первісні функції та невизначений інтеграл
 • Формула Ньютона-Лейбніца
 • Обчислення площ під графіками
 • Об'єми фігур обертання

ПОСЛІДОВНОСТІ ТА РЯДИ

 • Арифметичні прогресії
 • Геометричні прогресії
 • Скінчені та нескінчення ряди

КОМБІНАТОРИКА ТА ЙМОВІРНІСТЬ

 • Правило множення
 • Перестановки та комбінації
 • Елементарні випадкові події та алгебра випадкових подій
 • Ймовірність
 • Умовні ймовірності та незалежність
 • Дискретні та абсолютно неперервні випадкові події
 • Математичне сподівання

ПЛАНІМЕТРІЯ ТА АНАЛІТИЧНА ГЕОМЕТРІЯ В ПРОСТОРІ

 • Теореми синусів та косинусів
 • Обчислення площ
 • Векторне числення 
 • Координати векторів
 • Скалярний добуток
 • Прямі та площини в просторі
 • Вектори нормалі
 • Взаємне положення прямих та площин

 Інформаційна підтримка в Telegram

Зміни в розкладі, детальну інформацію щодо тем занять і швидкі відповіді на питання Ви зможете знайти в Telegram-каналі проекту Математика+.

 Місце проведення

Факультет математики
Віденського університету
1090 Wien
Oskar-Morgenstern-Platz 1

 

 

 Реєстрація

Для реєстрації необхідно надіслати емейл на адресу mariia.mykhalova@univie.ac.at з темою "Курс підготовки до EPM". В листі необхідно вказати ім'я та прізвище учасника курсу, а також орієнтовну дату складання іспиту.

 Координатори